Sociálna situácia rodín a školstvo musia byť aj s ohľadom na pandémiu prioritou vlády SR

Občianske združenie Rodičia.sk sa snažilo počas 2 rokov pandémie tlmočiť vláde SR a kompetentným inštitúciám názory verejnosti, s dôrazom na rodičov detí do 18 rokov, na vplyv prijímaných opatrení na ich každodenné životy. Počas všetkých pandemických vĺn platilo, že rodičia sa prioritne obávali vplyvu opatrení na ich príjmy/živobytie, a na možnosť ich detí navštevovať školy a záujmové aktivity, teda na možnosť vzdelávať a socializovať sa (Graf č.1, prieskum sept. 2020). Dnes môžeme konštatovať, že Slovensko nezvládlo ani jednu z týchto oblastí k spokojnosti rodičov a verejnosti, pretože miera obmedzenia života detí a mládeže bola jednou z najvyšších v EÚ (žiaci SŠ strávili počas troch školských rokov až 11 mesiacov doma) a len 23 % respondentov v našich prieskumoch vyjadrilo spokojnosť s výškou príjmových kompenzácií firmám, podnikateľom či SZČO (prieskum február 2021 a september 2021).

Graf 1: Obavy rodičov v súvislosti s pandemickými opatreniami (sept. 2021)

S očakávaním sme preto sledovali návrhy kompenzácií, ktoré by rodičom pomohli sa finančne zotaviť z následkov pandemických opatrení a mladistvým umožnili prekonať fyzické a psychické následky izolácie. So sklamaním sme však nútení konštatovať, že zatiaľ žiadne zásadné opatrenia neprišli a čo je horšie, situáciu rodín vážne degraduje vyše 10 % nárast cien, hrozba energetickej krízy a napätie súvisiace s vojnovým konfliktom v susednej Ukrajine. Sme len svedkami hádok vládnych predstaviteľov a odkladaných prísľubov, ktoré nespokojnosť a frustráciu iba stupňujú.    

V oblasti podpory rodín preto žiadame vládu SR, aby bezodkladne pristúpila k realizácií cielených a adekvátnych kompenzačných opatrení namierených primárne na najzraniteľnejšie skupiny rodičov – jednorodičovské rodiny, viac-detné rodiny, rodičov bez zamestnania a rodičov v hmotnej núdzi. Veríme, že v spolupráci so sociálnymi partnermi, verejnými inštitúciami, samosprávami a MVO sa okruh týchto rodín podarí identifikovať a maximalizovať tak podporu pre tých, ktorí ju skutočne urgentne potrebujú. Aj keď plošný príspevok 100€ na dieťa rodiny na jeseň 2021 určite potešil, vo svetle 2 rokov pandémie a dnešnej enormnej inflácie je takýto príspevok pre väčšinu rodín pomerne zanedbateľný. Naopak, solidárna pomoc pre tých najzraniteľnejších je viac ako na mieste a musí byť vyššia. 

Najlepšou podporou pre ostatné rodiny a ich deti je podpora každodenných verejných služieb, a to najmä školstva a zdravotnej strarostlivosti. Ako naše reprezentatívne prieskumy opakovane potvrdzovali, rodičom aj širokej verejnosti záleží na vzdelávaní detí a mládeže. Chcú na školách kvalitnú výučbu od kvalifikovaných učiteľov/iek, a preto od verejnej správy očakávajú zlepšenie pracovných podmienok učiteľov vrátane vyšších platov, zmeny v obsahu a forme vzdelávania a zvýšenie dostupnosti záujmových aktivít pre ne priamo na školách (graf. č.2).

Graf 2: Priority verejnosti vo vzťahu ku školám
(Vzorka 1005 respondentov, január 2022, 2muse, s.r.o.)

Podľa prieskumu z januára 2022 realizovaného pre OZ Rodičia.sk agentúrou 2muse, s.r.o. na vzorke 1005 respondentov  je zjavné, že najväčším problémom slovenského školstva je nezáujem štátu o jeho stav (47 % ľudí si myslí, že “Štát deklaruje, že vzdelávanie je prioritou, ale reálne pre to robí veľmi málo”). Vzhľadom k tejto nelichotivej skutočnosti by vláda Slovenskej republiky mala dať svojou politikou a opatreniami zameranými na zvyšovanie kvality vzdelávania jasný signál rodičom a verejnosti, že na školstve jej skutočne záleží.

Považujeme každopádne za žiaduce, aby v prípade zásadných systematických úprav daňovo-odvodového systému vláda predložila svoje návrhy aj s podkladmi na riadny legislatívny proces spojený s verejnou diskusiou. V opačnom prípade riskujeme prijímanie opatrení, ktoré sa neskôr ukážu ako neefektívne, prípadne kontraproduktívne.

Matej Stuška
výkonný riaditeľ