Expertná skupina pre šport

Každý rodič sa usiluje, aby jeho deti boli zdravé, spokojné a šťastné. Keď deti nastúpia na predškolskú a neskôr školskú dochádzku, dúfajú, že ich deti sa budú všestranne rozvíjať, aby boli nielen vzdelané, ale aj duševne vyspelé a fyzicky zdatné. Členovia OZ Rodičia.sk sú preto presvedčení, že:

  1. Šport a pohybové aktivity sú nevyhnutným predpokladom na zdravý vývoj detí a mládeže, preto tieto aktivity nemajú byť výnimočné, ale majú byť samozrejmé.
  2. Priestory na šport majú byť tam, kde sú deti a mládež, aby bol pohyb pre nich prirodzenou súčasťou každodenných aktivít – ideálne v okolí škôl a teda v mieste bydliska
  3. Talentovaná mládež musí mať podmienky na napredovanie bez toho, aby tým utrpelo ich vzdelanie či rodina.
  4. Našim cieľom musí byť čo najviac športujúcich detí, ktoré majú prirodzene pozitívny vzťah k pohybu, ktorý im pomáha byť fyzicky a duševne odolnými a zrelými, čím prispievajú k preventívnej ochrane svojho zdravia a schopnosti čeliť neskorším nárokom vzdelávacieho a profesného života.

V našich aktivitách sa budeme preto zameriavať na to, aby sme horeuvedené ciele pomohli Slovensku v čo najväčšej miere naplniť. Sme si pritom vedomí, že je to na rodičoch samých, aby priložili ruky k dielu. Bez toho k žiadnej zmene v dohľadnej dobe nepríde.

Michal Hudec

Michal zasvätil svoj život hokeju. Má za sebou skúsenosti ako hráč i ako tréner. Hrával v juniorskej lige v USA a ako profesionál z viacerých klubov v SR aj ČR. Okrem bronzovej medajly z MS U20 v roku 1998/1999 štartoval v drese SR aj na MS v Rige v roku 2006. Ako hráč tiež získal 4 tituly majstra SR v drese Slovana Bratislava a ďalší ako asistent trénera Banskej Bystrice. Dnes sa venuje deťom a mládeži v športovom centre v Bratislave, ktoré sám vybudoval. Je ženatý a má dve deti. 

Je na čase sa prestať skrývať za frázy typu “lebo deti”, “dnes je iná doba”, “za všetko môže mobil”… ale poďme im vytvoriť také podmienky, aby možností pre pohyb a šport mali čo najviac a aby boli pre všetky deti prístupné!

Pavol Sedlák

Pavol spojil celý život s futbalom. Na Tehelnom poli pôsobil celú mladosť a 7 sezón ako profesionál v A-mužstve, s ktorým v roku 1998/1999 získal titul. Okrem slovenskej ligy hral aj najvyššiu ligu v Česku a Turecku. Národný dres obliekal vo všetkých kategóriách, pričom najväčším úspechom bolo historické 4. miesto na ME U21 v Bratislave, ktorým sa Slovensko kvalifikovalo na OH v Sydney. Po skončení aktívnej kariery pokračoval ako asistents trénera A.mužstva Slovana Bratislava, s ktorým získal ligové aj pohárové prvenstvo. Popri civilnom zamestnaní v nadnárodnej IT spoločnosti sa 4 roky venoval ako tréner mládeži Slovana U13 a U14, s ktorými sa mu tiež podarilo získať titul. V súčasnosti pôsobí ako hráč v Old Boys Slovan Bratislava a v Iskre Bratislava v 5. futbalovej lige. Je ženatý a má dve deti. 

Pomáhajme deťom objavovať prirodzenú lásku k pohybu a športu cez spontánne aktivity v kruhu kamarátov. Nenúťme ich v detstve do zbytočných výkonov. Väčšinou to má totiž opačný efekt, ako si rodičia želali. Sledujme radšej, čo deti baví, a v čom nachádzajú radosť a potešenie. V tom ich povzbudzujme a podporujme. Nepodsúvajme im našu predstavu zábavy a úspechu a netlačme na výsledky!

Maroš Šulko

Maroš je absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave a takmer 20 rokov strávil na manažérskych pozíciách v bankovom sektore. Od ZŠ sa venuje bedmintonu, ktorý hral za kluby v Dánsku, Francúzsku, Českej republike, Švajčiarsku a samozrejme na Slovensku. Je 9-násobný Majster SR v dvojhre mužov, 11-násobný majster SR vo štvorhre mužov. V tímových súťažiach sa stal niekoľkokrát majstrom SR a ČR. Zúčastnil sa niekoľkokrát Majstrovstiev sveta a Európy jednotlivcov aj družstiev. Dnes sa venuje deťom a mládeži v klube v Bratislave, vedie individuálne tréningy a je trénerom výberu SR do 15 rokov. Je ženatý a má jedno dieťa. 

Verím, že pohyb a šport má presah aj do ostatných oblastí života a dokáže zlepšiť jeho kvalitu. Budem rád, ak budem môcť prispieť k zlepšeniu podmienok pre deti tak v oblasti rozvoja pohybu pre bežnú populáciu, ako aj pre mladých športovcov túžiacich sa presadiť vo svete.

Vlado Zlatoš

Vlado je expert na pohyb, stravovanie a udržateľnú životosprávu. Po absolvovaní univerzitného i doktorandského štúdia (telesná výchova / technická výchova: UKF, výživa ľudí: SPU) sa venoval rozvoju vlastných pohybových akadémii a patril medzi prvých parkour atlétov i trénerov na SR. Odtrénoval tisíce mladých ľudí a z nich vychoval desiatky vlastných trénerov, ktorý pôsobia v projekte Skill LAB v 4 mestách SR. Je trénerom vrcholových i olympijských športovcov, aktívnym propagátorom pohybu a zdravého životného stýlu (vyzivnypohyb.sk), ale aj inovátorom (metflex.me, somaton.me, neseda.com). Svoje celoživotné skúsenosti sa dnes snaží pretaviť do školských stravovacích a pohybových programov. Je ženatý a vychováva dcérku. 

Správne nastavený pohyb neposilňuje len telo či zdravie, ale predovšetkým ľudského ducha, na ktorého sú naviazané psychické i nervové pochody, životné hodnoty, postoje a celkový charakter osobnosti. Ak zavedieme kultúru pohybu v našej krajine, nepriamo tak vyriešime desiatky iných problémov, ktorým dnes zbytočne čelíme, ako sú zlé fyzické zdravie, obezita, lenivosť, digitálna demencia a nízka psychická odolnosť, prejavujúca sa neschopnosťou koncetrácie či depresiami.

Andrea Spišiaková

Andrea je absolventka Prírodovedeckej fakulty v Bratislave a niekoľko rokov pôsobila v oblasti property & facility managementu. Od mladosti sa rekreačne venovala viacerým druhom športu a tento záujem v roku 2017 zavŕšila absolvovaním certifikácie zdravotne-kondičného Fitness I.stupňa. Popri civilnom zamestnaní sa od roku 2018 venovala individuálnym tréningom jednotlivcov a v súčasnej dobe sa orientuje na zveľaďovanie pohybovej kultúry v korporátnom prostredí firiem cez svoj projekt Anywhere Workouts (anywhereworkouts.sk). Popri svojich aktivitách vychováva dcéru. 

Verím, že naše telo je vzácnym darom, schopným nástrojom určeným na pohyb. Pohyb by nemal mať žiadny konečný cieľ, je to neustála cesta, na ktorej je možné dokonale precítiť svoje vlastné pohybové schopnosti. Odmenou môže byť získanie fyzickej & psychickej sily a radosti z vlastného funkčného tela. Vedenie detí k pohybu by malo preto začínať predovšetkým v rodinách ako aj v školskom prostredí, kde deti trávia väčšinu svojho času. Mojou túžbou je, aby pohybová príprava detí stála jedného dňa na rovnakej stupnici dôležitosti ako ostatné školské predmety.“