KONTAKT

Občianske združenie Rodičia.sk
Kempelenova 685/11
841 04 Bratislava-Karlova Ves
Slovenská republika

IČO: 52938093
Registračné číslo: VVS/1-900/90-58531

T: +421 949 021 441
E: info@ozrodicia.sk