O našom združení

Občianske združenie Rodičia.sk je dobrovoľným, mimovládnym, nezávislým, neziskovým občianskym združením. Spája nás presvedčenie, že len skutočne priaznivé podmienky pre život rodičov a ich deti sú predpokladom pre zdravú spoločnosť, ktorá myslí na svoju budúcnosť. Vtedy totiž môžu viesť spokojné životy dospelí, deti aj dôchodcovia. Podpora rodičov v ich zodpovednej úlohe a investovanie do detí a mládeže sú podľa nás tou najlepšou investíciou do našej spoločnej budúcnosti. Slovensko však v tomto ohľade zaostáva. My tento trend chceme pomôcť zmeniť.

Chceme byť hlasom všetkých rodín a rodičov v snahe zlepšovať podmienky pre ich každodenný život. Sme presvedčení, že vieme ponúknuť nielen konštruktívnu kritiku, ale aj zaujímavé riešenia, ktorých naplnenie nemusí byť vôbec náročné.

Čo sú naše hlavné ciele?

Aby sa potreby a problémy rodičov a detí na Slovensku stali významnou súčasťou spoločenských debát 

Zmobilizovať rodičov k väčšej angažovanosti a k formulácií a presadzovaniu konkrétnych riešení pre ich lepší život 

Prinášať nové a podporovať  existujúce aktivity zlepšujúce podmienky pre život rodičov a ich detí na Slovensku

Naše stanovy

Zakladajúci členovia

Matej Stuška

spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ 

Matej je absolvent obchodnej fakulty na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Už 20 rokov pôsobí v súkromnej sfére ako špecialista na oblasť regulácie, verejnej politiky a inštitucionálne vzťahy. Pracoval v ťažkom priemysle, dnes v sektore telekomunikácií. Dlhodobo pôsobí na pôde rôznych odborných združení, kde sa venuje témam hospodárskej politiky, digitalizácie, vzdelávaniu či kvalite podnikateľského prostredia. Je ženatý, má dvoch synov a svoje skúsenosti chce teraz venovať boju za lepší život rodičov a rodín v našej krajine. 

Podmienky, aké vytvoríme pre rodičov a ich deti dnes sa priamo odrazia v životnej úrovni Slovenska v budúcnosti. Ak ale rodičia nebudú schopní svoje potreby jasne formulovať a komunikovať, ostanú v tieni iných spoločenských tém a pseudotém.

Peter Kolesár

Peter je absolvent Masarykovej univerzity v Brne a Stredoeurópskej univerzity v Budapešti. V minulosti žil a pracoval v Izraeli a Spojených štátoch, momentálne vedie firmu, ktorá sa venuje podpore inovácií a startupov. Je ženatý, má dve deti.

Michal Krčméry

Manžel a otec troch detí, ktorý chce, aby sa témy, ktorými žijú mnohé rodiny na Slovensku, dostali aj do verejnej diskusie. Posledných desať rokov sa venujem rozvojovej a humanitárnej pomoci a ostatných šesť rokov sa zároveň spolu s kolegami aktívne usilujeme o zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku.
Spolu s detmi fandíme Manchestru United a veľmi radi cestujeme – zatiaľ sme spolu ako rodinka spoznali 30 krajín a teritórií. A tešíme sa na ďalšie.

Simona Psotková

Simona je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je advokátkou Slovenskej advokátskej komory a má znalosti nielen z oblasti slovenského práva, ale aj z oblasti anglického práva a práva EÚ, ktoré študovala  na Cambridge University, Faculty of law. Má bohaté pracovné skúsenosti, najmä v zmluvnom práve a sporovej agende. V súčasnosti pracuje pre súkromnú medzinárodnú spoločnosť a výkon advokácie má pozastavený. Je vydatá a má 2 dcéry. 

„Dúfam, že svojimi skúsenosťami prispejem k realizácii aktivít, ktoré zlepšia kvalitu života rodičov a detí na Slovensku tak, aby aj moje deti jedného dňa založili svoje rodiny doma a nie v zahraničí.“ 

Jana Shepperd

Jana vyštudovala tlmočníctvo a prekladateľstvo z anglického a nemeckého jazyka a absolvovala postgraduál zo súčasných európskych štúdii v UK. Po ukončení štúdia nastúpila do zahraničnej služby a podielala sa na prípravách vstupu SR do EÚ. Žila 3 roky pracovne v UK a 3 roky súkromne v USA (Washington DC). Na Slovensko sa vrátila pred 12 rokmi a odvtedy pracuje v oblasti zlepšovania podnikateľského prostredia. Zároveň verí v silu zdravej občianskej spoločnosti. Zá manžela má Američana, s ktorým má dve dcéry.

„Deti sú najväčší dar a najväčšia zodpovednosť, ktorú som v živote dostala. Chcem sa pokúsiť prispieť k zlepšeniu podmienok, v akých deti na Slovensku vyrastajú a „dvíhať polená“, ktoré ich rodičia musia pritom preskakovať.

Marek Sitár

Marek je ženatý a má 2 dcéry. Je absolventom obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Má viac ako 15 ročné skúsenosti na vedúcich pozíciách v domácich aj medzinárodných firmách, najmä v oblastiach obchodu, marketingu a manažmentu. Momentálne sa profesionálne venuje poradenstvu. Voľné chvíle trávi s rodinou, najradšej v krásnej slovenskej prírode. 

„V OZ Rodičia.sk chcem prispieť k tomu, aby naše deti vyrastali v zdravom a podnetnom prostredí a boli vedené tak, aby v dospelosti vedeli samostatne kriticky myslieť, proaktívne konať a tým tvoriť taký svet, v ktorom budú chcieť žiť.

Patrik Tomeš

Patrik je grafický dizajnér, inštitucionálna pamäť Americkej obchodnej komory a spoluzakladateľ komunitného centra a Bratislavského bedekra Los Papas. Je otcom dvoch stvorení z ktorých sa snaží vychovať dobrých a samostatných ľudí. 

„Výchovu vidím jednoducho – stačí dať deťom dvakrát viac svojho času a o polovicu menej peňazí a výsledok sa určite dostaví!


Náš tím

Natália Spodniak

PR & Marketing, OZ Rodičia.sk
+421 905 378 588

Peter Sklenár

Prieskumy a analýzy
+421 918 581 254
Peter.sklenar@2muse.sk