Občianske združenie Rodičia.sk

Spoločne zlepšíme každodenný život rodín na Slovensku.

Hlavný cieľ 1

Aby sa potreby a problémy rodičov a detí na Slovensku stali významnou súčasťou spoločenských debát

Read More

Hlavný cieľ 2

Zmobilizovať rodičov k väčšej angažovanosti a k formulácií a presadzovaniu konkrétnych riešení pre ich lepší život 

Read More

Hlavný cieľ 3

Prinášať nové a podporovať  existujúce aktivity zlepšujúce podmienky pre život rodičov a ich detí na Slovensku

Read More