Náš rodičovský tím

Kto sú zakladajúci členovia Občianskeho združenia Rodičia.sk a kto je neoddeliteľnou súčasťou našeho výkonného tímu? Všetko sa dozviete priamo tu:

Zakladajúci členovia

Matej Stuška

spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ 

Matej je absolvent obchodnej fakulty na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Jeho kariéra je už 17 rokov spojená s manažovaním vzťahu podnikateľskej sféry a verejnej správy na národnej i Európskej úrovni. Pôsobí na pôde rôznych profesných združení s cieľom zlepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku, znižovať korupciu a zvyšovať transparentnosť regulačných rozhodnutí. Je ženatý, má dvoch synov a svoje skúsenosti chce teraz venovať boju za lepší život rodičov a rodín v našej krajine. 

Podmienky, aké vytvoríme pre rodičov a ich deti dnes sa priamo odrazia v životnej úrovni Slovenska v budúcnosti. Ak ale rodičia nebudú schopní svoje potreby jasne formulovať a komunikovať, ostanú v tieni iných spoločenských tém a pseudotém.

Peter Kolesár

Peter je absolvent Masarykovej univerzity v Brne a Stredoeurópskej univerzity v Budapešti. V minulosti žil a pracoval v Izraeli a Spojených štátoch, momentálne vedie firmu, ktorá sa venuje podpore inovácií a startupov. Je ženatý, má dve deti.

Michal Krčméry

Manžel a otec troch detí, ktorý chce, aby sa témy, ktorými žijú mnohé rodiny na Slovensku, dostali aj do verejnej diskusie. Posledných desať rokov sa venujem rozvojovej a humanitárnej pomoci a ostatných šesť rokov sa zároveň spolu s kolegami aktívne usilujeme o zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku.
Spolu s detmi fandíme Manchestru United a veľmi radi cestujeme – zatiaľ sme spolu ako rodinka spoznali 30 krajín a teritórií. A tešíme sa na ďalšie.

Simona Psotková

Simona je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je advokátkou Slovenskej advokátskej komory a má znalosti nielen z oblasti slovenského práva, ale aj z oblasti anglického práva a práva EÚ, ktoré študovala  na Cambridge University, Faculty of law. Má bohaté pracovné skúsenosti, najmä v zmluvnom práve a sporovej agende. V súčasnosti pracuje pre súkromnú medzinárodnú spoločnosť a výkon advokácie má pozastavený. Je vydatá a má 2 dcéry. 

„Dúfam, že svojimi skúsenosťami prispejem k realizácii aktivít, ktoré zlepšia kvalitu života rodičov a detí na Slovensku tak, aby aj moje deti jedného dňa založili svoje rodiny doma a nie v zahraničí.“ 

Jana Shepperd

Jana vyštudovala tlmočníctvo a prekladateľstvo z anglického a nemeckého jazyka a absolvovala postgraduál zo súčasných európskych štúdii v UK. Po ukončení štúdia nastúpila do zahraničnej služby a podielala sa na prípravách vstupu SR do EÚ. Žila 3 roky pracovne v UK a 3 roky súkromne v USA (Washington DC). Na Slovensko sa vrátila pred 12 rokmi a odvtedy pracuje v oblasti zlepšovania podnikateľského prostredia. Zároveň verí v silu zdravej občianskej spoločnosti. Zá manžela má Američana, s ktorým má dve dcéry.

„Deti sú najväčší dar a najväčšia zodpovednosť, ktorú som v živote dostala. Chcem sa pokúsiť prispieť k zlepšeniu podmienok, v akých deti na Slovensku vyrastajú a „dvíhať polená“, ktoré ich rodičia musia pritom preskakovať.

Marek Sitár

Marek je ženatý a má 2 dcéry. Je absolventom obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Má viac ako 15 ročné skúsenosti na vedúcich pozíciách v domácich aj medzinárodných firmách, najmä v oblastiach obchodu, marketingu a manažmentu. Momentálne sa profesionálne venuje poradenstvu. Voľné chvíle trávi s rodinou, najradšej v krásnej slovenskej prírode. 

„V OZ Rodičia.sk chcem prispieť k tomu, aby naše deti vyrastali v zdravom a podnetnom prostredí a boli vedené tak, aby v dospelosti vedeli samostatne kriticky myslieť, proaktívne konať a tým tvoriť taký svet, v ktorom budú chcieť žiť.

Patrik Tomeš

Patrik je grafický dizajnér, inštitucionálna pamäť Americkej obchodnej komory a spoluzakladateľ komunitného centra a Bratislavského bedekra Los Papas. Je otcom dvoch stvorení z ktorých sa snaží vychovať dobrých a samostatných ľudí. 

„Výchovu vidím jednoducho – stačí dať deťom dvakrát viac svojho času a o polovicu menej peňazí a výsledok sa určite dostaví!


Náš tím

Natália Spodniak

PR & Marketing, OZ Rodičia.sk
+421 905 378 588

Peter Sklenár

Prieskumy a analýzy
+421 918 581 254
Peter.sklenar@2muse.sk