Video rozhovor: Napreduje šport na školách od konca pandémie?

O tom, ako sa darí prinášať a rozvíjať pohyb na školách rok od konca pandémie sme sa tentokrát rozprávali s splnomocnencom vlády SR pre mládež a šport a poslancom NRSR Karolom Kučerom a zástupcom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Pavlom Smutným.

Nadviazali sme tak na debatu s kľúčovými aktérmi na tému “Pohyb a šport na slovenských školách” z februára 2022, kde sme s politikom, zástupcom samospráv a profesionálnymi športovcami hľadali príčiny absencie športu na našich školách a dlhodobo laxného prístupu štátu k tejto problematike.  

Tentokrát sme sa zamerali na nasledovné otázky:

  1. Podarilo sa od konca pandémie zlepšiť úroveň pohybových aktivít na školách?
  2. Čo najviac bráni masívnejšiemu rozvoju pohybu na školách?
  3. Prečo z návrhu na „krúžkovné“ v 2022 neostalo takmer nič?
  4. Aké pohybové aktivity by mali byť dostupné pre žiakov každej školy?

Stále tak pokračujeme v propagácii nášho Verejného vyhlásenia „Pohyb a šport patrí k deťom, patrí do škôl!“, ktoré sme predstavili 1. júla, 2021 ako reakciu na dôsledky izolácie detí a mládeže počas 2. vlny pandémie ochorenia COVID19 a dlhodobý trend ich zhoršujúceho sa fyzického a duševného zdravia. Keďže koncom pandémie sa tento problém nestratil, naopak, dopady izolácie a dnešného životného štýlu mladých nechávajú na ich zdraví negatívne stopy, pokračujeme v našej snahe bojovať za maximálny priestor pre pohyb s šport na školách, aby tak bol samozrejmosťou pre všetky deti. A aby rodičia nemuseli byť taxikármi len preto, že ich dieťa sa chce hýbať…

Aj táto debata sa uskutočnila vďaka podpore Férovej Nadácie O2 a štúdiu Content Factory v Bratislave, za čo im veľmi pekne ďakujeme.