Pohyb a šport patrí k deťom, patrí do škôl!

Rodičia.sk zverejnili 1. júla na tlačovej konferencii Spoločné vyhlásenie 20 organizácií pôsobiacich v oblasti športu, vzdelávania, podnikania, a podpory a ochrany zdravia detí a mládeže, v ktorom apelujú na všetkých aktérov, aby po skúsenosti z 2. vlny pandémie a jej dopadov na zdravie mladistvých, sa začali seriózne zaoberať témou pohybu a športu na školách.  

Deti a mládež na Slovensku majú za sebou školský rok poznačený pandémiou COVID-19, ktorý v závislosti od veku strávili v menšej alebo väčšej miere doma izolovaní od svojich kolektívov. Väčšina sa vzdelávala online, mnohí inou formou dištančnej výuky, prípadne vôbec. Zavreli sme im školy, ihriská, športoviská, záujmové aktivity a obmedzili takmer všetko, čo predtým tvorilo ich život. Utrpelo ich fyzické a duševné zdravie, utrpelo ich vzdelávanie, aj osobnostný rozvoj. Tento školský rok spojený s pandémiou však odhalil aj dlhodobý trend zhoršujúceho sa fyzického a duševného zdravia našich detí, sprevádzaný nárastom obezity, dramatickým poklesom ich pohybových schopností a zvýšeným výskytom duševných porúch a problémov vyžadujúcich odbornú pomoc.

Členovia nášho združenia preto už v máji začali pripravovať verejné vyhlásenie, v ktorom chceli vo svetle druhej vlny pandémie apelovať na celú spoločnosť, aby sa poučila z dôsledkov, ktoré izolácia a nedostatok pohybu spôsobuje deťom a mládeži a začne túto tému riešiť nielen z pohľadu dnešnej situácie, ale s ohľadom na budúcnosť. Vyhlásenie k 1. júlu podporilo 20 organizácií, vrátane zamestnávateľov, športových asociácií a organizácií, ktoré sa angažujú v oblasti vzdelávania či ochrany zdravie mladistvých, ale postupne pribúdajú ďalšie. Signatári sa zhodli na nevyhnutnosti:

  1. Maximalizovať počas leta čas strávený na vzduchu pohybovými aktivitami 
  2. Zvýšiť do budúcnosti pozornosť venovanú pohybovým aktivitám na školách
  3. Bezodkladne investovať do školskej športovej infraštruktúry

Na tlačovej konferencii v mene rodičov vystúpili:

  • Hudec Michal a Pavol Sedlák – členovia expertnej skupiny pre šport združenia, bývalí reprezentanti Slovenska, v súčasnosti tréneri mládeže
  • Andrej Zemandl – psychológ a konzultant

Okrem svojich postrehov z posledného roka z pozície rodičov ponúkli svoje pohľady expertov, ktorí mali možnosť sledovať dopady chýbajúceho pohybu na deti z prvej ruky. Zároveň sme novinárom ponúkli aj výsledky reprezentatívneho prieskumu OZ Rodičia.sk júna 2021, ktorý nám potvrdil, že nezáujem detí o pohyb a šport je zrejme tým najmenším problémom a až 93% občanov súhlasí s tým, že šport a pohyb sú nevyhnutným predpokladom pre zdravý vývoj detí a mládeže. Záznam z tlačovej besedy si môžete pozrieť tu.

Budeme preto pokračovať v získavaní širokej podpory pre toto Vyhlásenie a jeho komunikácií všetkým, ktorí by si mali byť vedomí tohto verejného záujmu. Zhodu na tom, že máme problém a chceme ho riešiť, berieme totiž ako základný predpoklad na to, aby sme sa začali posúvať správnym smerom.