Voľnočasové aktivity musia prísť za deťmi do škôl

Organizácie venujúce sa práci s deťmi a rodičmi vyzvali v stredu, 13.9. všetkých aktérov vzdelávacieho systému, aby vo väčšej miere integrovali voľnočasové aktivity detí do systému vzdelávania a výchovy na Slovensku. Vo väčšine vyspelých krajín sú pohybové, umelecké, vzdelávacie a iné záujmové činnosti koncentrované na školách a v ich okolí a sú tak maximálne využívané a dostupné najväčšiemu počtu detí a mládeže. Vzhľadom na deklarovanú politickú vôľu a aktuálnu dostupnosť európskych finančných zdrojov má dnes Slovensko jedinečnú šancu zvrátiť trend úpadku a zaostávania svojho systému výchovy a vzdelávania detí a mládeže. Väčšia kvalita a dostupnosť aktivít na školách by k tomu mohla výrazne prispieť. 

Organizácie o.z. Rodičia.sk, n. o. Rodič ľavou zadnou, n. o. Jeden rodič, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, O2 Športová akadémia Mateja Tótha a Aliancia stredoškolákov dnes predstavili verejnú výzvu „Voľnočasové aktivity musia prísť za deťmi do škôl“. Združenia, ktoré sa dlhodobo venujú práci s deťmi a rodičmi tak upozornili na fakt, že aktivity, ktorým sa deti venujú vo voľnom čase, by mali byť vo väčšej miere integrálnou súčasťou vzdelávania a výchovy na Slovensku.

Vyzývame všetkých zodpovedných, aby sústredili na školách a ich bezprostrednom okolí všetky aktivity, ktoré sú pre vzdelávanie a rozvoj detí prospešné, či ide o činnosti pohybové, umelecké, vedecké či akékoľvek iné, o ktoré rodičia a predovšetkým žiaci prejavia záujem. Prospešnosť tohto kroku potvrdzujú aj skúsenosti z vyspelých krajín,“ uviedol Matej Stuška, riaditeľ OZ Rodičia.sk

Podľa reprezentatívneho prieskumu OZ Rodičia.sk, 92 % rodičov detí navštevujúcich ZŠ a SŠ potvrdilo, že na školách by mali byť sústredené aj pohybové, umelecké a iné mimoškolské záujmové aktivity detí a mládeže, čím by boli dostupnejšie a nemuselo by sa za nimi cestovať.

Ako doplnil Matej Stuška „Koncentrácia aktivít na školách zvýši kvalitu a efektívnosť vzdelávacieho procesu a investícií do školskej infraštruktúry, zníži diskrimináciu v prístupe k týmto aktivitám, podporí prirodzenú inklúziu, duševné a fyzické zdravie detí a na konci dňa aj eliminuje zbytočnú dopravnú a environmentálnu záťaž. Nevyhnutné je však investovať do školskej infraštruktúry, nastaviť systém financovania, podporiť inštitúcie vzdelávajúce odborníkov a zosúladiť podporu týchto činností so stratégiami štátu. Cieľom by mala byť dostupnosť aspoň dvoch voľnočasových aktivít pre každého žiaka na Slovensku, z ktorých je aspoň 1 pohybová.“.

Mať voľnočasové aktivity na jednom mieste oceňujú aj rodičia, ktorí sú na výchovu detí sami a tiež rodičia detí so zdravotným znevýhodnením.

Na Slovensku máme viac ako 360 tisíc jednorodičovských domácností, v ktorých je viac ako 500 tisíc detí, ktoré sa pasujú nielen s financiami ale aj s izoláciou a materiálnou depriváciou. Ide najmä o to, ako spraviť manažment voľnočasových aktivít dieťaťa. Rodiny častokrát žijú z 500 € mesačne a neostávajú im peniaze na voľnočasové aktivity. V jednorodičovských rodinách sú talentované deti, ktoré tak prichádzajú o príležitosti.“ zdôraznila Eva Marková z n. o. Jeden rodič.

Michaela Saleh z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením doplnila „Existujú medzi nami deti s celou škálou zdravotných znevýhodnení – od cukrovky, cez autizmus po ťažšie zdravotné postihnutia. Ich rodičia musia riešiť úplne základné veci ohľadom samotného vyučovania a to už nehovoríme o voľnočasových aktivitách, krúžkoch a výletoch. Asistenti týchto detí sa nemôžu zúčastňovať výletov, škôl v prírode, družiny, nehovoriac o poobedňajších aktivitách. Znamená to, že dieťa príde domov zo školy a tam jeho deň končí, alebo je rodič odkázaný na individuálne drahšie krúžky, na ktoré nemôže ani použiť vzdelávacie poukazy. Pre nás je aspekt voľnočasových aktivít sci-fi, ale veľmi by nás do budúcnosti potešil.“.

Dlhoročnému vzdelávaniu rodičov na školách sa venuje Ivett Pavlis, zakladateľka n. o. Rodič ľavou zadnou, uviedla “ Našou víziou je spolupráca na úrovni rodičov, škôl a žiakov tak, aby na konci procesu boli všetky strany spokojné a šťastné. Dosiahnuť sa to dá aj tak, aby škola bola centrom všestranného vzdelávania nielen detí, ale aj rodičov. Vzdelávanie rodičov a poskytnutie voľnočasových aktivít deťom môže viesť k prevencii problémov, zlepšeniu komunikácie a vytvoreniu komunity.“.

Prepracovanému systému pohybových aktivít na školách sa dlhodobo venuje O2 Športová akadémia Mateja Tótha. Riaditeľka akadémie, Mária Bedledková uviedla „Keď sme pred ôsmymi rokmi zakladali akadémiu, chceli sme projekt dostupný nielen regionálne, ale aj z pohľadu financií. Rozhodnutie ísť na školy, spolupracovať priamo s učiteľmi, bolo výborné rozhodnutie. Naša akadémia je príkladom, ako môžu športové krúžky fungovať na školách aj v tých najmenších obciach. Sme na stovkách škôl a ročne ňou prejdú tisícky detí.“

Slovensko má dnes, vzhľadom na deklarovanú politickú vôľu a aktuálnu dostupnosť európskych finančných zdrojov, jedinečnú šancu zvrátiť trend úpadku a zaostávania svojho systému výchovy a vzdelávania detí a mládeže.