Nesúhlasíme s novým režimom pre deti od 2 do 12 rokov

V reakcii na Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (258 a 259) platných k 22.11.2021 sa naše združenie pridalo k spoločnému vyhláseniu s iniciatívou Dajme deťom hlas a Radou mládeže Slovenska apelujúcom na prehodnotenie snahy sprísňovať podmienky prístupu k mimoškolským aktivitám pre deti od 2 do 12 rokov.   

V zmysle nových vyhlášok už totiž deti od 2 do 12 rokov nie sú považované za plne zaočkované a od 22.11. sa nemôžu zúčastňovať ani tréningov či krúžkov v prípade, že ochorenie covid 19 neprekonali, alebo sa nemôžu preukázať negatívnym výsledkom testu. Zástupcovia Rodičia.sk s týmto prístupom nesúhlasia. Ako vyplynulo aj u nášho vlastného prieskumu v septembri 2021, rodičia a široká verejnosť si napriek obavám neželá obmedzovanie tých najmenších. Uvedomujú si totiž, aké dopady na ich zdravie má obmedzovanie ich možnosti byť v škole a na krúžkoch – viď prieskum Rodičia.sk z júna 2021. Myslíme si, že deti by nemali podliehať obmedzeniam pri svojich záujmových aktivitách a ak štát vyžaduje testovanie, mali by byť deťom testy dostupné bezplatne rovnako, ako to funguje v prípade prezenčnej výučby. 

“Ako spoločnosť sme mali dosť času na to, aby sme prijali opatrenia na ochranu zraniteľných skupín obyvateľstva. Naše deti slúžili ako nástroj v boji proti pandémii príliš dlho a zanechalo to na nich nezmazateľné stopy. Deti a mládež, zvlášť tie do 12 rokov, neohrozuje pandémia tak, ako dopady samotných obmedzení, ktoré im bránia žiť. Pravidlá pre prezenčnú výučbu a mimoškolské aktivity musíme urobiť tak, aby sme nevytvárali žiadne diskriminačné bariéryAk teda napríklad chceme vyžadovať testy, mali by im byť poskytnuté rovnako, ako pri školskej dochádzke, teda bezplatne,” hovorí Matej Stuška z o.z. Rodičia.sk