Musíme urobiť viac ako len zastaviť éru fosílnych palív!

Združenie Rodičia.sk sa rozhodlo pridať k verejnej výzve “Zastavte financovanie všetkých nových projektov fosílnych palív”, ktorú pri príležitosti 26. konferencie Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP26), pripravila globálna rodičovská iniciatíva Parents for Future

Rodičom na Slovensku podľa nášho názoru nie je jedno, v akom stave životného prostredia vychovávajú svoje deti a aký svet prenechajú svojim deťom a vnúčatám. Aj my preto súhlasíme s návrhom na okamžité a razantné kroky smerom k zastaveniu financovania nových projektov na získavanie a využívanie fosílnych palív, pretože drasticky prispievajú k devastácii klímy a prírody ako takej. 

Chceme však zdôrazniť, že problémy životného prostredia sa zázračne nezmenia týmto jedným krokom. Skutočnú zmenu s potenciálom zmeniť negatívny trend globálneho otepľovania a všeobecnej degradácie životného prostredia dosiahneme len zmenou správania nás všetkých. Bez zmeny našich priorít a súvisiacich každodenných rozhodnutí o nákupe, spôsobe dopravy, bývania či zábavy, žiadna zásadná zmena nenastane. Musíme konečne začať myslieť na to, ako svojimi rozhodnutiami vplývame na stav našej krajiny a planéty. Na Slovensku môžeme začať napríklad tým, že namiesto nakupovania nezmyselných produktov a služieb nasmerujeme svoje financie a energiu do ochrany prírody, zlepšenia svojho okolia,alebo ich venujeme priamo ľuďom a organizáciám, ktoré sa snažia svet okolo nás zlepšovať aj za nás. 

Najväčšou chybou by bolo myslieť si, že zmena nastane bez nášho vlastného pričinenia.