Stanovisko k rozhodnutiu vlády SR 24.11. nezatvárať plošne všetky školy na Slovensku

Aj združenie Rodičia.sk sa rozhodlo 25.11.2021 pridať k tvorbe stanoviska k rozhodnutiu vlády SR nezatvoriť školy plošne a snažiť sa urobiť všetko preto, aby tam kde je to možné, ostali školy pre deti a mládež otvorené.

Sme si plne vedomí, že situácia je vážna v niektorých regiónoch priam alarmujúca. Pripomíname však, že sme mali dosť času sa na to pripraviť a tam, kde už opatrenia nezaberajú, nič nebráni kompetentným regionálnym autoritám v zmysle COVID automatu konať, či sú to regionálne pracoviská ÚVZ, samosprávy a ostatní zriaďovatelia škôl, a nakoniec aj samotní riaditelia škôl.

„Vážna situácia v nemocniciach si vyžaduje prijať opatrenia, medzi ktoré patrí aj lockdown. Ak sme sa nepripravili, ak sme nereagovali včas, nemôžu za naše zlyhania niesť dôsledky opäť deti a mladí ľudia. Lockdown je nevyhnutný, aby sme mohli ochrániť naše priority –  znížiť počet pacientov v nemocniciach a zabezpečiť, aby deti a mladí ľudia mohli pokračovať v prezenčnej výučbe aj po Vianociach a vyhli sme sa situácii, ktorá nastala minulý rok, keď nesprávne nastavené opatrenia na konci roka znemožnili deťom chodiť do školy ďalšie štyri mesiace. Nevyhnutný je, samozrejme, zodpovedný prístup nás všetkých. Máme zodpovednosť voči sebe, svojim blízkym a spoluobčanom a máme zodpovednosť voči deťom, a mladým a ich budúcnosti.“

Stanovisko dnes podporili:

 1. Andrea Hajdúchová, Iniciatíva Dajme deťom hlas, www.dajmedetomhlas.sk
 2. Matej Stuška, OZ Rodicia.sk, www.ozrodicia.sk
 3. Marek, Madro, OZ IPčko.sk, www.ipcko.sk,
 4. Prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD,. Národná koordinátorka medzinárodnej štúdie Health Behaviour in School-Aged Children, www.hbscslovakia.com
 5. Juraj Lizák, Rada mládeže Slovenska, www.mladez.sk
 6. Gabriela Kukolová, Asociácia pre mládež, vedu a techniku, AMAVET, www.amavet.sk
 7. Marek Džalaj, Detská organizácia FÉNIX, o.z., fenix@do-fenix.sk, www.do-fenix.sk
 8. Daniela Čorbová, Deti nepočkajú, www.kvalitneskolstvo.sk
 9. Ladislav Baranyai, Školský network – Podpora škôl na ceste ich autonómneho rozvoja, www.skolskynetwork.sk
 10. Viera Grohová, Fórum proaktívnych škôl, www.kvalitneskolstvo.sk
 11. Jana Kišoňová, Freedu – vzdelávacie centrum, www.freedu.sk
 12. Ivan Šulek, prezident, Slovenská plavecká federácia, www.swimmsvk.sk
 13. Martina Le Gall Maláková, Industry Innovation Cluster Slovakia, www.industryinnovationcluster.sk
 14. Tibor Gregor, Klub 500, www.klub500.sk
 15. Adriana Erdősová, Nadácia otvorenej spoločnosti, www.osf.sk
 16. Eva Marková, OZ Jeden rodič, www.jedenrodic.sk
 17. Jana Feherpataky Kuzmová, Inštitút pre aktívne občianstvo, www.ipao.sk
 18. Vlado Rafael, OZ eduRoma – Roma Education Project, www.eduroma.sk