Desať cenných rád psychológa pre rodičov počas karantény!

reprezentatívneho prieskumu OZ Rodičia.sk, zverejneného v septembri 2020 bolo zrejmé, že kým pozornosť kompetentných sa na Slovensku sústredí na boj s koronavírusom a ochorením Covid-19, rodičia a ich deti zvádzajú ešte jeden zničujúci boj – život v súlade s karanténnymi opatreniami. Okrem strachu o svoje zdravie, zdravie svojich detí a rodičov, reprezentujúcich najohrozenejšiu skupinu obyvateľstva, sú sužovaní obavami zo straty zamestnania a teda aj príjmu, musia sa vyrovnávať s izoláciou rodiny v často nie veľkých interiéroch domácností a aj keď sa snažia byť okrem rodičov a pracovníkov aj učiteľmi, cítia, že ich deťom chýba kolektív, pohyb na vzduchu a evidentne im po tomto roku bude chýbať aj kus vedomostí. Aj preto Rodičia.sk publikovali „Odporúčania, ako zavádzať protipandemické opatrenia s ohľadom na životy rodín s deťmi„, kde zdôrazňujú potrebu aplikovať protiepidemické opatrenia citlivejšie a to najmä s ohľadom na deti a mládež. Bohužiaľ, zatiaľ sa na problémy rodín s deťmi nahliada skôr ako na nevyhnutné zlo, ktoré treba v boji s pandémiou jednoducho vydržať a prekonať. 

Najmä odborníci z radov psychológov však už dlhé mesiace bijú na poplach a upozorňujú, že dôsledky karantény na deti a mládež sú omnoho vážnejšie, ako si mnohí uvedomujú, ich rozsah budeme zrejme odhaľovať ešte niekoľko rokov a nie všetky následky bude možné napraviť. Členovia združenia preto svoje oficiálne odporúčania konzultovali aj s odborníkmi z radov psychológov. PhDr. Gabriela Herényiová, PhD. z Katedry psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave okrem podpory rodičov v ich snahe poukazovať na svoj postoj k realizácii pandemickej karantény na Slovensku ponúkla rodičom aj niekoľko užitočných rád, ktoré im spolu s deťmi môžu pomôcť prekonať toto náročné obdobie s čo najmenšou ujmou. 

  1. Pokúste sa byť aj v týchto ťažkých časoch pre deti vzorom – dieťa je zrkadlom svojich rodičov, kopíruje ich správanie a zvyky
  2. Sledujte zmeny správania sa dieťaťa, zmeny nálad, aktivity, prípadnú úzkosť či stres a neváhajte ich prichýliť v noci do postele ak sa boja…je to iba dočasné…
  3. Rozprávajte sa s deťmi každý deň  – rozprávajte primerane veku a vyspelosti dieťaťa, ale nezahlcujte ich informáciami viac ako treba, najmä tými vzbudzujúcimi strach a obavy
  4. Dodržiavajte hranice detí, ich limity vnímania
  5. Pokúste sa porozumieť pocitom vašich detí, ale určite im nedovoľte úplne všetko len preto, aby ste ich potešili. Ak sa deti cítia byť pochopené, ľahšie zvládnu aj obmedzenia
  6. Oceňujte prácu detí v školských povinnostiach ako aj v domácich prácach
  7. Každý deň sa rozprávajte o tom, za čo ste vďační a čomu sa najviac tešíte
  8. Neváhajte sa obrátiť na odbornú pomoc školského psychológa v prípade problémov pri dištančnom vzdelávaní – rozumieť problémom vlastných detí vie byť veľmi náročné a väčšina z Vás nie ste učitelia ani psychológovia 
  9. Nikdy nerobte domáce úlohy za deti, to je medvedia služba…. podporujete pocit neschopnosti dieťaťa
  10. Buďte pozitívni, aj táto karanténa sa jedného dňa skončí! 

Spoločne to jednoducho musíme nejako zvládnuť!…

Matej Stuška