Chýbajúce pohybové aktivity detí a mládeže počas pandémie sú vážny problém, zhodujú sa experti Akadémie Mateja Tótha s OZ Rodičia.sk

Vychádzajúc z vlastného reprezentatívneho prieskumu, OZ Rodičia.sk od septembra tlmočí postoje rodičov na pandémiu a súvisiace ochranné opatrenia. Od 10.11.2020 aktívne komunikuje všetkým kompetentným zástupcom verejnej správy na Slovensku svoje „Odporúčania, ako zavádzať protipandemické opatrenia s ohľadom na životy rodín s deťmi„. Aj keď na príprave tohto stanoviska sme spolupracovali s mnohými odborníkmi z praxe, naďalej sa snažíme svoje odporúčania prezentovať expertom na jednotlivé oblasti, ktorým sa v dokumente venujeme, a zbierame od nich spätnú väzbu a cenné rady. Takto sme sa obrátili aj na zástupcov O2 športovej akadémie Mateja Tótha, ktorí na Slovensku realizujú jedinečný projekt práce s deťmi a mládežou na školách práve preto, aby u nich podporovali nielen lásku k pohybu a športu, ale všeobecne ich zdravý vývin po fyzickej i duševnej stránke.    

Stanovisko O2 Športovej akadémie Mateja Tótha k odporúčaniam OZ Rodičia.sk

O2 Športová akadémia Mateja Tótha na svojej tlačovej konferencii 6. októbra, za účasti zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu upozornila na to, že deti základných škôl už viac ako pol roka nemali telesnú výchovu. Pre deti, ktoré nenavštevujú žiadny športový klub, nemajú osobného trénera, alebo rodičov, ktorí by tieto deti systematicky viedli k športu to znamená, že posledného pol roka nemali žiadnu riadenú športovú aktivitu. Dnes vieme, že pohyb pôsobí na detský organizmus esenciálne a je základným prejavom života všeobecne. Preto jeho zanedbanie môže mať nepriaznivé účinky na vývoj detského organizmu nie len po fyzickej, ale aj psychickej stránke. Opatrenia proti šíreniu koronavírusu, počas druhej vlny pandémie považujeme za pozitívnejšie v tom, že školy zostali otvorené aspoň pre žiakov 1. stupňa ZŠ a deti materských škôl. Odporúčania OZ Rodičia.sk, ako zavádzať protipandemické opatrenia s ohľadom na životy rodín s deťmi, plne odrážajú skúsenosť akadémie aj jej odborníkov, ktorí sú samotní rodičmi.

Andrea Antalová – detský psychológ
Andrea Ballová – trénerka a odborníčka na vývojovú kineziológiu
Michal Tóth – športový riaditeľ

Ďakujeme za povzbudivé slová, ktoré podčiarkujú náš odkaz zástupcom verejnej správy v SR, že „Šport, umenie a iné mimoškolské aktivity detí a mládeže musia mať prioritu ako samotné vzdelávanie!“ A to aj počas pandémie! Urobme teda všetko preto, aby sme deťom umožnili aj napriek všetkým hygienickým opatreniam v maximálnej možnej miere normálne žiť, vzdelávať sa, rozvíjať svoje talenty a napredovať.

Teoreticky sa telesná výchova dá vyučovať len ťažko. Ale aj v triede či doma sa dá trošku hýbať…

Matej Stuška