Netrestajte už za pandémiu rodičov s deťmi

Súčasné dianie na Slovensku a počínanie si kompetentných predstaviteľov štátu vo vzťahu k pandémii nás núti sklamane konštatovať, že z 1. vlny pandémie sa nepoučili a rodičov s deťmi nechali aj naďalej niesť bremeno ťarchy boja proti koronavírusu.  

Zástupcovia OZ Rodičia.sk na základe reprezentatívneho celoslovenského prieskumu a konzultácií s odborníkmi od konca septembra prezentovali verejnosti a kompetentným úradom verejnej správy ponaučenia z jarnej vlny pandémie a od novembra sme všetkým ponúkli aj konkrétne odporúčania, ako k protipandemickým opatreniam pristupovať tak, aby tým rodiny s deťmi trpeli čo najmenej.

Je krátko pred vianočnými sviatkami a začína sa ďalší “lockdown”, v ktorom evidentne prežijeme zvyšok kalendárneho roka a začiatok toho nového. V momentálnej situácii postupne sa zhoršujúcich epidemiologických štatistík to pre nikoho nie je prekvapením, aj keď opäť nevieme, na čo presne sa máme pripraviť. S istotou však vieme vyjadriť sklamanie z neochoty kompetentných aplikovať počas jesene taký prístup k nasadeniu  protiepidemiologických opatrení, ktorý by neopakoval chyby z jarnej vlny pandémie a venoval väčšiu pozornosť problémom rodičov a ich detí počas tohto náročného obdobia. Bolo pre nás nesmierne frustrujúce sledovať:

  • Neprehľadné a mätúce opatrenia udržiavajúce rodiny, firmy a celú spoločnosť v neustálom napätí a neistote
  • Nekoordinovanú a nepresnú  komunikáciu kompetentných orgánov štátu znásobujúcu negatívne vplyvy týchto opatrení
  • Plošné zatváranie škôl bez ambície v maximálnej miere využívať funkčný systém školského semafora
  • Posunutie škôl a záujmových aktivít pre deti a mládež na druhú koľaj za kiná či posilňovne
  • Rezignáciu na preventívne opatrenia na ochranu zdravia detí a mládeže okrem aplikovania domácej izolácie a základných opatrení – R.O.R.
  • Zneužívanie študentov škôl na politicko-mocenské boje

Bremeno protiepidemiologických opatrení teda opäť ostalo na pleciach rodičov a ich detí a to napriek tomu, že odborníci od leta varovali pred necitlivým uplatňovaním opatrení, ktoré  zákonite prinesú neželané dôsledky s dlhodobo horším dopadom na spoločnosť, ako samotný vírus. Okrem priamych hospodárskych škôd sa ekonómovia pokúšali vyčísliť spoločenské náklady spôsobené absenciou prezenčnej výučby na školách (1), psychológovia varovali pred nárastom duševných problémov detí (2) aj dospelých (3), prokuratúra dokonca poukazovala na nárast násilia v domácnostiach a zvlášť smerom k deťom (4). Márne. Pritom rezort školstva, ako jeden z mála rezortov, mal pripravený a od začiatku školského roka úspešne implementovaný Covid – školský semafor, ktorý učitelia, rodičia aj žiaci rešpektovali.

Dnes nám neostáva iné ako konštatovať, že spôsob, akým sa vláda SR vysporiadala s celým školstvom a osudmi mladých ľudí počas pandémie je prejavom nekompetentnosti a najmä rozporu medzi deklarovanými a reálnymi prioritami. Ľahkosť, s akou bolo obmedzené vzdelávanie, šport, kultúra a umenie v rámci protiepidemiologických opatrení potvrdila, že tieto oblasti nie sú pre vedenie našej krajiny prioritami ani v prípade investovania do našej vlastnej budúcnosti – teda do detí a mládeže. Vzdelanie, psychické a fyzické zdravie detí a mladých ľudí bolo podľa nášho názoru necitlivo obetované v boji proti pandémii skôr, ako to bolo nevyhnutné a najmä epidemiologicky odôvodnené.

Odhalila sa zároveň skutočná príčina, prečo nie sme na Slovensku schopní reformovať školstvo, systém podpory športu či umenia – súčasnú a minulé vlády na Slovensku to jednoducho nezaujíma. Nikdy to evidentne nebola, a stále nie je, priorita, a mnohí predstavitelia štátu si zrejme myslia, že tento stav verejnosti nevadí. OZ Rodičia.sk takéto pokrivené vnímanie sveta a komunikačnú neúprimnosť odmieta. Zároveň je to pre nás výzvou na ešte intenzívnejší boj za záujmy rodičov a detí, za našu spoločnú budúcnosť.

Opäť preto všetkých kompetentných vyzývame:

1. Postavte rozvoj detí a mládeže na rovnakú úroveň ako ochranu zdravia 

S nádejou vnímame, že vláda SR plánuje po pominutí plánovaného “lockdown-u” umožniť deťom a študentom návrat do škôl. Zotrvajme prosím spoločne na tejto ambícii do budúcna a urobme všetko preto, aby sa to podarilo. Deti a mládež musí byť v školách a na ihriskách.

2. Prezentujte Vaše plány až keď budú premyslené, odborne konfrontované a oficiálne schválené

Súčasná pandemická situácia je dostatočne náročná, rodiny nepotrebujú znásobený stres z neistoty, čo ich  čaká ďalší  deň. Prosíme, doprajte nám aspoň základnú mieru istoty, aby sme vedeli zladiť rodinný a pracovný život.

3. Stanovte jasné pravidlá uvoľňovania opatrení pre jednotlivé oblasti života

Rodičia, školy, podnikatelia a aj samotné deti potrebujú vedieť, kedy sa majú pripravovať na návrat k bežnej činnosti. Pevne preto veríme, že verejnosť bude čo najskôr oboznámená s avizovaným COVID-automatom.

4. Zvýšte dôraz na prevenciu

Prevencia nie sú len zákazy. Využite aj pozitívnu motiváciu a povzbudzujte ľudí k aktivitám, ktoré sú pre nich a ich okolie prospešné a pomôžu im zvládnuť toto obdobie v dobrom fyzickom a duševnom zdraví. Rok 2020 bol veľmi náročný pre všetkých. Pre rodičov, deti a mládež zvlášť. Napriek týmto nelichotivým konštatovaniam nechceme opomínať, ani ešte viac demotivovať tisíce zanietených ľudí z prvej línie, z ktorých mnohí sú navyše sami rodičmi. Ďakujeme všetkým, ktorí sa počas pandémie venujú deťom a mladým ľuďom. Učiteľom, riaditeľom, trénerom a inštruktorom, lekárom a poradcom v ordináciách či na linkách dôvery, vychovávateľom či opatrovateľom, úradníkom na miestnej alebo celoštátnej úrovni a mnohým ďalším. Dúfame, že sviatky nám všetkým pomôžu si oddýchnuť, premýšľať nad vlastnými rozhodnutiami v roku 2020 a nastaviť si správny hodnotový rebríček do ďalších rokov. Potrebujeme spoločne bojovať proti tejto pandémii a chrániť tých najslabších, ale nie za cenu toho, že obetujeme to najcennejšie – budúcnosť našich detí a mládeže.

Pandémiou sa život na Slovensku nekončí. Naopak, po nej príde nová éra, do ktorej môžeme spoločne vykročiť jednotní a zocelení, alebo úplne roztrieštení a vyčerpaní. Je to len na nás. Pandémia možno potrvá ešte dlho.  Preto  musíme nájsť režim pre všetkých, aby mohli dôstojne, bezpečne a spokojne žiť. Správajme sa preto všetci zodpovedne a ohľaduplne, aby sme to zvládli čo najskôr, a pri čo najmenšej ujme.

  1. https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/blogy-uhp/2020/vplyv-zatvorenych-skol-buduce-prijmy-ziakov/
  2. https://ipcko.sk/pomoc-obetiam-domaceho-nasilia-pocas-pandemie-covid-19/
  3. https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2020/07/TS_NLZ_jul_2020.pdf
  4. https://zena.sme.sk/c/22435984/sexualne-nasilie-na-detoch-pocas-pandemie-na-slovensku-stuplo-o-145-percent.html

Matej Stuška