Vítame zavedenie právneho nároku dieťaťa na miesto v štátnej škôlke

Dňa 9. mája 2023 schválila Národná rada SR novelu školského zákona a novelu zákona o rodičovskom príspevku, ktoré by mali v najbližších rokoch deťom zabezpečiť právny nárok na miesto v štátnej škôlke a rodičom neprijatých detí kompenzáciu vo forme rodičovského príspevku, ak ich dieťa prijaté nebolo. 4-ročné deti tak budú mať právny nárok na miesto v štátnej škôlke od septembra 2024, 3-ročné od septembra 2025. Rodičia detí, ktoré pre nedostatok miesta neprijmú do verejnej škôlky budú mať zas nárok na kompenzáciu vo výške rodičovského príspevku.

OZ Rodičia už v minulosti upozorňovalo na nedostatok miest v štátnych škôlkach a chýbajúce spravodlivé riešenie pre neprijaté deti. Tieto problémy robili každoročne vrásky na čele tisícom rodičov, pričom najviac sa s neriešenou situáciou pasovali rodičia v Bratislavskom a Košickom kraji. Z týchto dôvodov:

  • Oceňujeme zavedenie právneho nároku dieťaťa na miesto v štátnej škôlke aj keď si uvedomuje výzvy, ktorým budú musieť v tejto súvislosti čeliť samosprávy. Štát preto vyzývame k maximálnej súčinnosti.
  • Chválime zavedenie kompenzácie pre deti, ktoré do štátnej škôlky prijaté nebudú. Či to bude naozaj fungovať a nebude to viac zneužívané ako využívané ukáže až prax.

Samosprávy, ako zriaďovatelia materských škôl, tak majú 2 roky na to, aby sa pripravili a vytvorili potrebné kapacity pre škôlkarov a vyriešili tak dlhoročnú absenciu investícií do verejnej infraštruktúry. Nárok na prijatie sa vzťahuje na spádovú materskú školu v mieste trvalého pobytu dieťaťa. Tá keď nebude mať kapacity, rodič si môže tento nárok uplatniť v inej škôlke prednostne zriadenej obcou. Tak, ako už mnoho krát v posledných rokoch, aj toto opatrenie teda najviac padne na plecia samospráv a to práve v čase, kedy im politici ich príjmy skôr okresávajú ako zvyšujú.

Z nášho pohľadu sa budú musieť popasovať napríklad s týmito problémami:

  • Rozrastajúcimi sa satelitmi miest, kam sa sťahujú mladé rodiny, ktoré do miest dochádzajú za prácou a dieťa budú mať nárok umiestniť buď v spádovej alebo susednej obci;
  • so situáciami, keď v niektorých oblastiach Slovenska môžu byť poloprázdne škôlky, v iných zas môže hroziť trojzmenná prevádzka;
  • s ťažšie odhadnuteľným počtom detí navštevujúcich súkromné škôlky a ich prestupom do škôlky štátnej. Túto obavu však môže z veľkej časti vyriešiť kompenzácia, ktorú rodičia dostanú vo forme rodičovského príspevku. Tá im vo väčšine prípadov pokryje rozdiel medzi cenou za štátnu a súkromnú škôlku;
  • demografickým trendom a tomu prispôsobiť aj budúce využitie vytváraných kapacít;
  • a v neposlednom rade s chýbajúcimi pozemkami a učiteľmi a často aj financiami.

OZ Rodičia si uvedomuje, že nedostatok miest je dlhodobým problémom, ale práve finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti, určené na výstavbu nových škôlok, by mohli byť pre samosprávy aj štát príležitosťou, aby sa situácia začala systematicky riešiť a v dohľadom horizonte aj vyriešila k spokojnosti všetkých – najmä však rodičov s deťmi.

Martina Vráblik Solčányiová