Rodičia.sk podporili projekt „Digitálny žiak“

Pred takmer 3 rokmi začala pandémia ochorenia COVID19, ktorá naplno odhalila nedostatky nášho školstva najmä z pohľadu digitalizácie – teda pripravenosti škôl a ich zamestnancov, ale aj žiakov a ich rodinného prostredia z pohľadu vybavenosti a kompetencií pre učenie sa z domu.

Inštitút vzdelávacej politiky po prvej vlne pandémie a s ňou súvisiacej izolácie zverejnil výsledky svojho prieskumu, podľa ktorého sa takmer 128 000 žiakov a žiačok (18,5 % žiackej populácie) neučilo prostredníctvom online vzdelávania. Naše čerstvo vzniknuté združenie chcelo poukázať na dôsledky vtedajšej politiky a zamerali sme sa preto na skúmanie starostí a problémov, ktoré v tomto období zažívali rodičia. Z pohľadu vzdelávania náš vlastný reprezentatívny prieskum zo septembra 2020 ukázal, že okrem kompetencií pracovať s IT zariadeniami a konektivitou až 46% rodičov naprieč Slovenskom malo problém zabezpečiť pre svoje deti dostatok počítačov, aby sa vedeli pripojiť a plnohodnotne sa zapojiť do online vzdelávania.

Práve preto oceňujeme iniciatívu zo strany Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky a plne podporujeme realizáciu projektu Digitálny príspevok pre žiakov SR – „Digitálny žiak“. V období nastupujúcej digitalizácie vzdelávacieho procesu totiž považujeme za nevyhnutné, aby každé dieťa malo doma, prípadne v škole, prístup k zariadeniu, ktoré mu zaručí dostupnosť preňho určeného digitálneho vzdelávacieho obsahu. Tak malá krajina, akou je Slovensko, si nemôže dovoliť nechať desaťtisíce detí bez prístupu k technológiám a k rozvíjaniu ich digitálnej gramotnosti. Tento projekt nevyrieši všetky problémy, ale snáď aspoň ten so zariadeniami a čiastočne aj gramotnosťou pri práci s nimi.

Keďže tradične sa u nás v podobných prípadoch zvykli počítače, či iné zariadenia, nakupovať centrálne, čo okrem problémov s verejným obstarávaním spôsobovalo aj enormné logistické a časové prieťahy, v tomto prípade oceňujeme, že projekt má ambíciu poskytovať poukážky, ktoré umožnia prijímateľom nakupovať na miestnej úrovni také zariadenia, ktoré im vyhovujú a reflektujú ich praktické možnosti (priestorové možnosti doma, možnosti pripojenia na internet, rodinné prostredie všeobecne, a pod).

Pevne veríme, že v spolupráci so školami, zriaďovateľmi a miestnymi organizáciami sa navyše podarí prihliadať na konkrétne potreby a životné podmienky konkrétnych žiakov tak, aby vynaložené prostriedky skutočne dlhodobo plnili svoj cieľ. Lebo áno, každého hneď napadne nezodpovedný rodič, ktorý zakúpené zariadenie hneď predá alebo k nemu žiaka ani nepustí. Musíme si už ale začať navzájom veriť, sústrediť sa na tie pozitívne prípady a v prípade tých negatívnych situáciu jednoducho riešiť.

Dajte preto Vašim známym a Vašej škole vedieť, že sa už môžu o príspevok 350€ uchádzať!  

Matej Stuška