Ako hodnotíme školstvo v roku 2022 a výkony oboch ministrov

Naše združenie bolo na sklonku roka oslovené redakciou Hospodárskych novín, aby sme zhodnotili rok 2022 z pohľadu odchádzajúceho ministra školstva, Branislava Gröhlinga, a jeho nástupcu, Jána Horeckého. Kedže školstvo bolo jednou z našich ústredných oblastí záujmu a aktivit už od vzniku v roku 2020 a školstvo prirodzene, ale aj podľa našich prieskumov verejnej mienky, je pre rodičov na Slovensku prioritou, rozhodli sme sa na predošlý rok pozrieť kriticky. Tu sú naše odpovede na otázky. Skrátené odpovede expertov a učiteľov z praxe nájdete v článku tu – https://hnonline.sk/slovensko/96057470-za-platy-a-rozpocet-bojovali-malo-ako-odbornici-hodnotia-rok-2022-v-skolstve-velka-anketa.

Ako hodnotíte zmeny a reformy, ktoré ministerstvo školstva tento rok prinieslo? Ktoré považujete za najzásadnejšie? Čo mohol rezort urobiť inak?

Pre rodičov je dôležité to, čo je uvedené do praxe a tam neevidujeme nič v roku 2022 hodné pochvaly. Evidujeme ale prípravu kurikulárnej reformy v rámci Plánu obnovy a spustenie aktivít, ktoré ju majú preniesť do praxe. Do nej sme sa svojimi pripomienkami na začiatku zapojili aj my. Teraz je to už na odborníkoch ministerstva a sme zvedaví na výsledky ich práce. Pre nás je však sklamaním, že rezort nedokázal reagovať na pandémiu, kedy naše deti objektívne trpeli v prospech zvyšku obyvateľstva ani tým, že by zabezpečil na školách dostatočnú podporu psychológov, asistentov a odborníkov, ktorých deti urgentne potrebujú. Absencia počítačov pre učiteľov skoro 3 roky od začiatku pandémie je hanba, rovnako ako neriešenie pokrytia škôl internetom. A keďže naše združenie už od roku 2021 bije na poplach, že žiaci nemajú často ani základnú infraštruktúru na pohyb a šport na školách, považujeme prístup štátu k tejto téme za absolútne nezodpovedný, pretože deti a mládež sú na tom zdravotne veľmi zle. Permanentné súťaženie škôl o rôzne granty sú podľa nás milé, ale z pohľadu škôl sú priam ponižujúce. Naše školy nemajú o financie na základné potreby pre žiakov súťažiť a doprosovať sa. Tieto veci jednoducho majú byť pokryté zo strany verejnej správy.  


Ako podľa vás zvládli vedenie rezortu školstva ministri Branislav Gröhling a Ján Horecký v roku 2022? Čo na ich prístupe hodnotíte pozitívne a čo naopak negatívne?

Minister Gröhling z pohľadu rodičov zvládol 2022 slabo, pretože okrem spustenia kurikulárnej reformy neevidujeme žiadne zásadnejšie kroky, ktorými by reflektoval stav nášho školstva, či obdobie pandémie. Naopak vieme, že učitelia dodnes nedostali sľubované počítače, ktoré by ich lepšie pripravili na online výučbu a digitalizáciu a dokonca nechali vypršať zmluvu k projektu pokrytia škôl internetom pod názvom Edunet bez akejkoľvek náhrady. 

Minister Horecký je v úrade krátko, jemu želáme veľa síl do práce a dúfame, že sa mu podarí dotiahnuť horeuvedené projekty po jeho predchodcovi. Pravdou ale je, že sme čakali z jeho strany zásadnejší boj o zvýšenie rozpočtu školstva na 2023, pretože okrem miezd pre zamestnancov školstva bojuje mnoho škôl s úplne základnými problémami, ako napríklad ceny energií.   

Ktoré udalosti/reformy v školstve v roku 2023 sú pre vás najočakávanejšie?

Vzhľadom na skúsenosti z pandémie a postpandémie si podľa nás väčšina rodičov želá vidieť v školstve riešenia základných systémových problémov : 

  1. Dostatočné financovanie škôl (aby boli otvorené a zvládali rastúce ceny energií; aby mali za čo variť a neprenášali náklady na rodičov)
  2. Základnú digitalizáciu (výbava učiteľov a administratívy; a pripojenie všetkých škôl na vysokorýchlostný internet) 
  3. Udržanie zamestnancov v školstve tým, že im zvýšia ohodnotenie aspoň podľa dohody. Pre zaujímavosť, v reprezentatívnom prieskume pre OZ Rodičia.sk realizovanom v januári 2022 na vzorke 1005 obyvateľov SR až 78% respondentov súhlasilo s tézou, že „Lepšie spoločenské ohodnotenie, pracovné podmienky a vyššie platy pomôžu udržať a prilákať ďalších kvalitných pedagógov do slovenského školstva“. Zvýšenie platov je teda nevyhnutnosť, ale samo o sebe záruku pozitívnej zmeny neprináša. Kým sa teda debaty o finálnej podobe rozpočtu neskončia, pevne veríme, že pán minister bude bojovať za každé euro pre svoj rezort. Bez týchto základných podmienok je totiž celá snaha o reformu kurikula zbytočná. 

Naše OZ bude navyše v 2023 tlačiť na to, aby sa významne zmenil prístup štátu a samospráv k voľnočasovým aktivitám detí a mládeže, a namiesto akejsi aplikácie sme sa pokúsili o jednoduchý tok financií do škôl za aktivity, ktoré vedia žiakom poskytnúť a motivovali školy a obce, aby to robili. Pre deti aj rodičov by to malo nesmierny význam.