List OZ Rodičia.sk členom NRSR pred hlasovaním o tzv. rodinnom balíku

Pred hlasovaním o vládnom návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov naše združenie zaslalo svoje odporúčanie zástupcom NRSR. 

Apelovali sme na nich, aby opätovne schválili len tie ustanovenia návrhu zákona, ktoré majú za cieľ okamžitú pomoc rodinám (zvýšenie prídavkov na deti, či daňový bonus s účinnosťou od 1.7.2022 do konca roka) a systémové opatrenia na podporu rodín s deťmi predložili do riadneho legislatívneho procesu. Tak komplexné a finančne náročné opatrenia totiž nemôžu podľa nás, rovnako ako podľa väčšiny odborníkov, v právnom štáte vzniknúť bez odbornej diskusie a analýz možných dopadov.  Ako sme totiž členom vlády SR a NRSR komunikovali v našom stanovisku dňa 16. mája, s ohľadom na dramaticky rastúce ceny tovarov a služieb by prioritou i smerom k rodičom s deťmi mali byť bezodkladné kompenzačné opatrenia namierené na najzraniteľnejšie skupiny rodičov – jednorodičovské rodiny, viac-detné rodiny, rodičov bez zamestnania, či rodičov v hmotnej núdzi. S ohľadom na dlhodobé opatrenia sme odporúčali systémovú podporu v oblasti verejných služieb, a to najmä školstva, ktorého nedostatky sa odhalili počas troch vĺn pandémie. 

Pevne veríme, že poslankyne a poslanci zoberú naše argumenty do úvahy, keď sa budú rozhodovať o svojich hlasoch pre návrh zákona v pléne. 

Matej Stuška
výkonný riaditeľ