Tehotenský príspevok potrebujú hlavne ženy v ťažkej životnej situácii

Od 1. apríla 2021 sa rozšíri systém nemocenských dávok na Slovensku o novú dávku, tzv. tehotenské. Táto dávka vyplýva z novely zákona o sociálnom poistení, ktorý ešte v decembri schválila Národná rada SR. 

Účelom novej dávky je podľa predkladateľa (MPSVaR) finančne prispieť tehotným ženám na výdavky spojené s tehotenstvom a to konkrétne od 13. týždňa tehotenstva. Nárok na túto dávku majú všetky nemocensky poistené tehotné ženy a tehotné ženy, ktoré majú prerušené povinné poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (zamestnankyne) alebo poberania rodičovského príspevku (SZČO). Podľa informácií na stránke SP by sa výška príspevku mala v praxi pohybovať v sumách od 215,50 eura do 333,90 EUR mesačne.

Viac informácií je dostupných na stránke Sociálnej poisťovne.

Na OZ Rodičia.sk sa obrátili médiá so žiadosťou o reakciu na toto opatrenie už na jeseň pri jeho príprave a rovnako aj tesne pred jeho termínom účinnosti. V oboch prípadoch sme zdôraznili, že podporujeme všetky nástroje, ktoré pomáhajú rodičom. Ak má preto ministerstvo práce analýzu, z ktorej vyplýva potreba takéhoto príspevku pre podporu pôrodnosti, či pomoc znevýhodneným skupinám, tak je to určite účelné. Každý príjem budúce mamičky poteší, avšak najviac zaváži u tých, ktoré sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii. Je dobré, že na tento účel už na Slovensku máme aj tzv. príspevok pri narodení dieťaťa vo výške takmer 830 EUR, ktorý na rozdiel od tohto príspevku nie je viazaný na podmienky uhradeného poistného a nárok tak vzniká širším skupinám rodičov.

Vo svetle už vyše roka trvajúcej pandémie a súvisiacich opatrení štátu, kedy mnoho žien prišlo o prácu a teda aj pravidelný príjem, zástupcovia OZ Rodičia upozorňujú, že práve ženy, ktoré nenapĺňajú zákonom stanovenú podmienku vyplateného nemocenského poistenia, by túto dávku potrebovali viac, ako ženy, ktoré majú pravidelný príjem. Zároveň upozorňujeme, a situácia na Slovensku to medzičasom len podčiarkuje, že sociálna politika štátu by sa v tomto období mala primárne orientovať na pomoc rodinám prekonať dôsledky pandémie. Podmienky na trhu práce sú pre mnohých rodičov veľmi náročné a podľa všetkého nás ešte čaká veľmi ťažký rok plný neistoty. Preto by bolo podľa nášho názoru vhodné venovať pozornosť opatreniam, ktoré rodinám s deťmi pomôžu vykompenzovať výpadky príjmov, stratu zamestnania, alebo iné vážne dopady pandémie, akými môže byť aj úmrtie jedného z rodičov. Rodiny by mali byť obzvlášť teraz stredobodom pozornosti vlády. 

Viac k tejto téme, vrátane nášho príspevku si môžete vypočuť aj v relácii Rádiožurnál o 18:00 z utorka, 6.04.2021.