Pre rodičov je prioritou okrem zdravia aj návrat detí do škôl. Testovanie je len nástroj.

OZ Rodičia.sk dňa 27.1.2021 adresovalo členom vlády SR list, v ktorom sa im snažíme priblížiť vnímanie dnešnej náročnej situácie z pohľadu nás, rodičov. Naše združenie sa snaží od konca leta 2020 konzistentne poukazovať na potreby a starosti rodičov počas pandémie, pričom naše odporúčania, vychádzajúce z reprezentatívneho prieskumu, zostávajú konzistentné a jednoznačné.

Ubehol vyše mesiac od začiatku opätovného sprísneného útlmu krajiny („lockdown“ od 21.12.2020), a akokoľvek zodpovedne sa k tomu postavili rodiny s deťmi, stále sú zavretí doma, návrat do škôl je v nedohľadne a neprehľadnosť opatrení pretrváva. Apelujeme preto na vládu s požiadavkami: 

  1. Čo najskorší návrat detí do škôl 
  2. Stanovenie jasných pravidiel pre pohyb rodín s deťmi vonku a to nielen v prírode
  3. Testovanie podľa rád odborníkov, nie podľa pocitov
  4. Včasné kompenzovanie všetkých podnikateľov/liek, živnostníka/čiek či zamestnanca/kýň za stratu príjmu