Stanovisko OZ Rodičia.sk k rozhodnutiu vlády SR zrušiť k 15.10.2020 poskytovanie tzv. pandemického rodičovského príspevku

Na zasadnutí vlády SR dňa 30.9.2020 bol na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schválený Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorým sa zrušilo poskytovanie tzv. pandemického rodičovského príspevku. Ako predkladateľ uvádza v dôvodovej správe, zrušenie navrhli vzhľadom na fakt, že od septembra školské a predškolské zariadenia opätovne fungujú.

Postoj OZ Rodičia.sk:

Domnievame sa, že tie isté dôvody, ktoré na jar viedli k ústretovému predĺženiu rodičovského príspevku v konkrétnych prípadoch, sú aktuálne aj dnes, nakoľko čelíme tzv. druhej vlne pandémie. Preto je zrušenie pandemického rodičovského príspevku po októbri 2020 pre nás prekvapením. Aj keď od júna slovenská ekonomika zaznamenala oživenie, hľadanie si zamestnania, navyše pri malých deťoch, je aj v týchto mesiacoch mimoriadne zložité. Okrem toho sa mnohé škôlky opäť musia zatvárať a žiaľ, zrejme ďalšie budú nasledovať. Táto situacia tak aj dnes dramaticky ovplyvňuje životy rodín – v pracovnej oblasti aj v rodičovstve – a je veľmi podobná tej počas prvej vlny pandémie.  

Pandemický rodičovský príspevok bol preto určite vítanou pomocou pre dotknuté rodiny, obzvlášť v neľahkej situácii počas koronakrízy. Týkal sa pritom, vzhľadom na konkrétnu definíciu jeho nároku, relatívne úzkeho počtu rodín, a preto neznamenal ani zásadnú záťaž pre verejné financie. Mnoho rodičov nemá z objektívnych dôvodov nárok na pandemické OČR. Navyše, za mimoriadne dôležité v týchto časoch považujeme aj vysielanie pozitívnych signálov smerom k verejnosti. Najmä v rodinách s nízkym alebo aktuálne žiadnym príjmom je veľmi dôležité, aby cítili, že im spoločnosť v krízovej situácii solidárne ponúka pomocnú ruku. Všetci potrebujeme, aby táto kríza čo najmenej ublížila príjmovo slabším rodinám a ich deťom. Nízke rodinné prídavky, či SOS pomoc, nemusí byť často pre rodiny dostatočná…

Vzhľadom na horeuvedené by preto podľa nás bolo rozumné, aby vláda SR aj v tomto prípade prehodnotila svoj postoj a ponechala túto formu adresnej pomocí rodinám, ideálne počas celého trvania mimoriadnej situácie. 

Podporu by si podľa nášho názoru určite zaslúžili minimálne tí rodičia, ktorí súbežne:

  • počas trvania mimoriadnej situacie (od 16.3.) prišli o zamestnanie 
  • v období trvania mimoriadnej situácie ich dieťa dovŕšilo 3 roky veku