Výzva na podporu voľnočasových aktivít na školách

Nižšie nájdete celé znenie verejnej výzvy na podporu voľnočasových aktivít na školách, ktorú zverejnili jej signatári na spoločnej tlačovej konferencii dňa 13.9.2023 v Bratislave pod názvom „Voľnočasové aktivity musia prísť za deťmi do škôl „. 

Voľnočasové a záujmové aktivity podľa podpísaných organizácií nie sú len spôsobom trávenia času, ale sú integrálnou súčasťou systému vzdelávania a výchovy, nakoľko ho nielen dopĺňajú, ale aj priamo podporujú a zvyšujú tak jeho kvalitu a efektívnosť smerom k podpore rozvoja detí a mládeže. Preto sú vo väčšine vyspelých alebo ambicióznych krajín pohybové, umelecké, vzdelávacie a iné záujmové činnosti koncentrované na školách a ich okolí. Vtedy sú totiž dostupné najväčšiemu počtu detí a mládeže a v maximálnej miere využívané.

Signatári:

  • Rodičia.sk 
  • 1Rodič 
  • Aliancia stredoškolákov 
  • O2 Športová akadémia Mateja Tótha 
  • Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
  • Rodič a Učiteľ ľavou zadnou