Mzdy pre učiteľov sa zvyšujú, Albánsko nás snáď už nepredbehne…

Podľa dostupných informácií Ministerstvo školstva SR presadilo v rozpočte verejnej správy na rok 2023 zvýšenie výdavkov v regionálnom školstve, ktorými plánuje pokryť  zvýšenie finančných prostriedkov napokrytie nárastu počtu žiakov v minulých dvoch školských rokoch a čiastočne aj zvýšenie cien energií. Ako uviedol nový minister Ján Horecký: „v tomto roku dôjde k historicky najvyššiemu navýšeniu platov pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti regionálneho školstva a pre vysoké školy,“ To všetko sú veľmi pozitívne správy. 

Tohtoročné januárové a septembrové zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov je navyše aspoň malým víťazstvom našich snáh dosiahnuť štandard ostatných európskych krajín. Aspoň tých v našom regióne… Ako totiž ukazujú údaje Európskej komisie zozbierané vďaka jej sieti Eurydice za školský rok 2020/2021, pri porovnaní priemerných hrubých ročných nástupných platov v školstve je Slovensko na 27. mieste z 36 porovnávaných krajín. To neznie až tak hrozne, avšak ak porovnáme tejto úrovne miezd v prepočte na štandard kúpnej sily (Purchasing Power Standard = PPS, vysvetlenie dolu), obraz je veľmi smutný. Horšie ako na Slovensku sú na tom učitelia iba v Albánsku. Obávam sa preto, že pri dnešnom raste cien v podstate vo všetkých sférach života to nebude postačujúce na prilákanie nových a zároveň kvalitných zamestnancov, ktorých je treba na mnohých miestach Slovenska ako soľ (viď článok tu – https://www.euronews.com/next/2022/12/10/teachers-pay-which-countries-pay-the-most-and-the-least-in-europe). 

Koho by to zaujímalo, správa EK o „Platoch a odmenách pre učiteľov a riaditeľov“ sa dotýka aj toho, aké majú učitelia vyhliadky na zvýšenie platu, keď postupujú vo svojej kariére, či získali alebo stratili v posledných rokoch kúpnu silu a aké je zloženie a rozdiely v príjmoch učiteľov medzi krajinami v sieti Eurydice.

Tohtoročné zvýšenie platov v školstve je teda skvelá správa, ale vo svetle reality na Slovensku žiadnu zásadnú zmenu neprinesie. Určite nepriláka nových šikovných učiteľov do verejných škôl a len ťažko bude motivovať mladých študentov, aby sa vybrali cestou štúdia pedagogiky. Na to budeme musieť ešte pridať a samozrejme hľadať ďalšie motivačné faktory, ktoré nás posunú vpred. Zatiaľ ich to snáď aspoň presvedčí, aby ostali na školách…

Katarína Lichvárová
učiteľka na gymnáziu v Bratislave

Pozn.: Štandard kúpnej sily (Purchasing Power Standard = PPS) je menová jednotka, ktorá stiera rozdiely v cenách medzi krajinami a umožňuje tak ich vzájomné porovnanie. Za 1 PPS jednotku si teoreticky môžete kúpiť rovnaké množstvo tovarov a služieb v každej krajine.

Priemerné hrubé ročné platy nastupujúcich učiteľov podľa štandardu kúpnej sily 2020/2021