Nevyháňajme deti už tretí pandemický rok zo športovísk za počítače

Združenie Rodičia.sk vydalo spoločne s iniciatívou Dajme deťom hlas a Slovenským olympijským a športovým výborom tlačové vyhlásenie, v ktorom apelujú na potrebu zjednotenia a zjednodušenia podmienok pre školy a organizované športové a rozvojové aktivity pre deti a mládež tak, aby sme minimalizovali ich obmedzovanie len na nevyhnutnú mieru. Pre naše deti a ich zdravie sú totiž nevyhnutné a nenahraditeľné.  

Naše druženie už v novembri 2020 apelovalo vo svojom dokumente „Odporúčania OZ Rodičia.sk, ako zavádzať protipandemické opatrenia s ohľadom na životy rodín s deťmi“ na kompetentné autority verejnej správy, aby mimoškolským aktivitám ako šport či umenie venovali rovnakú prioritu ako samotnému vzdelávaniu. Už vtedy sme poukazovali na fakt, že pohyb a socializácia sú pre zdravie detí kľúčové. Bolo to zjavné zo skúsenosti rodičov, ale aj z odporúčaní odborníkov a medzinárodných organizácií, ako Svetová zdravotná organizácia či Európska komisia. 

Druhá vlna pandémie však bola na Slovensku dlhšia a intenzívnejšia, ako sme predpokladali, a keďže izolácia detí a mládeže doma zostala jedným z hlavných pandemických opatrení, jej dopad na zdravie detí bol enormný. Ako v tlačovom vyhlásení konštatuje Matej Stuška z nášho združenia “Rodičia, rovnako ako široká verejnosť, vnímali už na jar veľmi intenzívne negatívne dopady epidemických opatrení na zdravie detí a mládeže. Mnohí si vďaka tomu všimli dlhodobé znepokojujúce tendencie a konečne sa spustila hlbšia debata o význame pohybu a iných voľnočasových aktivít pre zdravý vývin detí. Počas prvej a druhej vlny pandémie sme sa rozhodli chrániť dospelú populáciu na úkor detí. Tento prístup už nemôžeme opakovať. Naopak, musíme urobiť maximum preto, aby aj napriek pandémii mohli viesť normálne životy bez obmedzení. Ak je niekde situácia tak vážna, že sú obmedzenia nevyhnutné, musia byť časovo ohraničené a prijímané ako posledné, tak ako pri školskej dochádzke,” hovorí .

Dnes sa situácia opäť zhoršuje a s nimi podľa pravidiel Covid automatu aj podmienky pre deti na účasť na voľnočasových aktivitách, vrátane športu. Autori vyhlásenia preto nabádajú, aby sme hľadali spôsoby, ktoré minimalizujú prekážky, ktoré stoja medzi deťmi a aktivitami, ktoré sú pre ich každodenný život tak dôležité. 

Ako totiž zdôrazňuje psychológ Andrej Zemandl z Rodičia.sk: „Šport má nezastupiteľné miesto v živote detí. Je jedným zo základných zdrojov pre vybudovanie psychickej nezdolnosti na zvládanie kríz, ktoré priniesli napríklad lock-downy v minulom roku. Deti potrebujú možnosť ventilovať emócie, nadobudnúť pozitívny vzťah k svojmu telu, socializovať sa, hľadať svoje miesto v kolektíve, objavovať svoj talent a pocit kompetentnosti, ale aj nachádzať svoje vzory a uspokojenie v každodennom živote. A šport v tom dokáže deti podporiť prístupným, jednoduchým spôsobom, v tom je jeho výnimočnosť.“